Herziening Beleidsregel VIPP OPEN

Per 28 februari 2020 is de Beleidsregel VIPP OPEN op essentiële punten aangepast. De herziening is in nauwe samenwerking tussen het ministerie van VWS, OPEN en Stichting LEGIO tot stand gekomen.

Continue reading