Nederlander vaker online voor medische zaken

Medische zaken worden vaker online geregeld

Op nu.nl is een leuk artikel verschenen waaruit blijkt dat Nederlanders steeds vaker hun medische zaken online regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van een afspraak bij de huisarts of specialist. 

Online inzage van het medisch dossier bij huisartsen wordt nog eens specifiek uitgelicht: “Steeds meer huisartsen laten mensen online hun medische gegevens inzien. Het aandeel is bijna verdubbeld: 42 procent in 2019, tegenover 79 procent in 2021. Ongeveer de helft van de huisartsen meet de bloeddruk van mensen op afstand.”

Lees het hele artikel op nu.nl

Online inzage: wat werkt voor wie?

Om positieve effecten van online inzage te kunnen ervaren, moeten patiënten er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Wat is er nodig voor optimaal gebruik van online inzage? Tot welke veranderingen kan dit leiden in de huisartsenpraktijk?

Continue reading

Huisartsen, regionale coalities en OPEN werken samen aan nieuwe fase in online inzage

Huisartsen, regionale coalities en OPEN werken samen aan nieuwe fase in online inzage

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten. Dit betekent dat iedere patiënt die dat wil, online zijn/haar medische gegevens kan bekijken. Bijvoorbeeld het advies van de huisarts, uitslag van bloedonderzoek en de medicijnen die hij of zij gebruikt. Online inzage via een portaal op de website of app van de huisartsenpraktijk gaat al goed. Nu werken we hard om die inzage ook te realiseren via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De huisartsenpraktijken zijn inmiddels bijna allemaal vindbaar via een PGO en het duurt niet lang meer voordat bij al die huisartsen ook daadwerkelijk gegevens kunnen worden verzameld.  

Al 1,3 miljoen Nederlanders bekeken sinds 1 juli 2020 online hun medische gegevens bij de huisarts. Steeds meer patiënten weten hun weg te vinden binnen het online portaal van hun eigen huisarts, waardoor het zorgaanbod beter en efficiënter wordt. Een patiënt kan bijvoorbeeld een afspraak met de arts beter voorbereiden en na afloop een gespreksverslag teruglezen. Nieuw is dat veel huisartsen vanaf september 2021 beschikken over een PGO-aansluiting op hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Een PGO-aansluiting zorgt ervoor dat patiënten hun huisarts binnen een PGO kunnen vinden en de eigen gezondheidsgegevens kunnen toevoegen aan hun PGO. In de PGO kunnen patiënten ook de medische gegevens van andere zorgverleners die een PGO-aansluiting hebben inzien, beheren en delen.    

Waar staan we?  
Er is weer een mooie stap gezet. Dit jaar waren de huisartsen al druk met COVID en daarnaast werkten zij mee om de PGO-aansluiting te realiseren. Alle partijen in de huisartsensector werkten samen om de hiervoor benodigde techniek en administratie op orde te krijgen. Eén van de stappen daarbij is een aansluiting op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL). Het aantal aansluitingen op deze lijst steeg de afgelopen weken fors. De huisartsenzorg loopt hierin voorop. Op dit moment heeft 89% van de huisartsenpraktijken die betrokken zijn bij het OPEN-programma deze aansluiting gerealiseerd. Dit is een voorlopig percentage, omdat de aanmeldingen nog steeds binnenkomen. De verwachting is dat de beoogde 95% aansluitingen op de ZAL binnenkort behaald wordt. Ondanks dat inmiddels bijna alle huisartsen zijn aangesloten, blijkt dat het daadwerkelijk ophalen van gegevens met een PGO nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Deze technische en administratieve problemen zijn bij het testen van de verschillende combinaties tussen huisartsinformatiesystemen en PGO’s in de praktijk aan het licht gekomen. Alle betrokken partijen zetten zich maximaal in om ervoor te zorgen dat deze problemen worden opgelost.  

Samen met huisartsen, regionale coalities, leveranciers, patiënten en MedMij gaat OPEN door met het opdoen van (gebruikers)ervaring om zo alle issues naar boven te halen en mee te werken aan verbeteringen van de gegevensuitwisseling met PGO’s. Inzage van gegevens via een PGO is nieuw. Daardoor komen voor het eerst vragen naar voren zoals: Werkt het zoals we verwacht hadden? Hoe ervaren de huisartspraktijk en de patiënt het gebruik van een PGO? Hoe wordt het gebruikt in het zorgproces? Het beantwoorden van deze vragen pakken we samen met alle partners op. 

Hoe nu verder?
We blijven onverminderd doorwerken aan onze gezamenlijke ambitie om stap voor stap  alle inwoners van Nederland die dat willen, ook via een zelfgekozen PGO, online toegang  te geven tot hun medische dossier bij de huisarts.

We begeleiden de regionale coalities in hun ondersteuning aan huisartsen en zorgen ervoor dat de ervaringen over wat er goed gaat rondom inzage via PGO’s, welke issues zij tegenkomen en hoe zij die oplossen, tussenregio’s en met huisartsen gedeeld worden. 

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

OPEN krijgt meer tijd voor afronden PGO-aansluitingen

We zijn er bijna! De regionale coalities van het OPEN-programma, de leveranciers en MedMij zijn hard bezig met het aansluiten van zoveel mogelijk huisartspraktijken op het MedMij-netwerk. De oorspronkelijke deadline van 1 juli gaan we jammer genoeg nét niet halen. Daarom zijn we blij dat het ministerie van VWS ons twee maanden extra tijd geeft: tot en met 31 augustus 2021. Daarmee bereiken we het gewenste doel: patiënten via een PGO inzage geven in hun gezondheidsgegevens bij de huisarts. Deze wijziging is vandaag, 16 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Wat zijn de gevolgen van de wijziging?
Wij verwachten dat de introductie van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bij de huisarts door deze wijziging geen vertraging zal oplopen. Het testen en opdoen van praktijkervaring met PGO’s in de praktijk is al begonnen. Op 1 juli 2021 zal een aanzienlijk deel van de Nederlandse huisartspraktijken staan ingeschreven op de MedMij-Zorgaanbiederslijst (ZAL). Zij zijn daarmee klaar voor uitwisseling met PGO’s. Alle 57 regionale coalities die het OPEN-programma uitvoeren spannen zich hiervoor in. Met deze gecontroleerde introductie van het gebruik van PGO’s in de huisartsenpraktijk bevorderen we positieve eerste gebruikerservaringen van patiënten en huisartsen. Hiermee gaan we voor én na 1 juli gewoon door.

Waarom is extra tijd nodig?
De VIPP OPEN-subsidieregeling stelt als eis dat minimaal 95% van de huisartspraktijken aangesloten bij de regionale coalitie is ingeschreven op de ZAL. Deze administratieve handeling maakt dat een huisarts vindbaar is voor patiënten met een PGO. Hiervoor moet de praktijk onder andere een verwerkersovereenkomst afsluiten met één van de vijf beschikbare leveranciers die de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met het MedMij-netwerk verzorgt. Het aanbieden van deze verwerkersovereenkomsten is later op gang gekomen dan voorzien. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt door de COVID19-pandemie en door de aansluitingseisen van de nieuwe Toegangsverleningsservice (TVS) en de daaraan gekoppelde DigiD-audit.   

Let op: Voor de officiële tekst verwijzen wij u graag naar de aangepaste Beleidsregel. 

Publicatie voortgang OPEN

Lezen over OPEN in SythesHis

In de laatste editie van de SynthesHis, het tijdschrift voor huisartspraktijk en automatisering, staan twee mooie artikelen over de voortgang van programma OPEN. 

In het eerste artikel vertelt een regionale projectleider waarom hij zo enthousiast is over het programma. Over de voordelen van de komst van online inzage, over de effecten van Covid-19 en of hij verwacht dat patiënten op de digitaliseringsslag zitten te wachten. Lees het hele artikel via deze link

Daarnaast komt een huisarts uit Limburg aan het woord. Hij legt uit waarom hij digitalisering van huisartspraktijken zo belangrijk vindt, wat het oplevert en wat zijn wensen voor de toekomst zijn. Klik op de directe link om het hele artikel te lezen.