Welke eisen stelt OPEN aan het keteninformatiesysteem?

OPEN stelt geen aanvullende technische eisen aan KISsen. Indien een KIS wordt ingezet voor online inzage aan de patiënt, zijn de OPEN ICT-basiseisen van toepassing. Als de toegang via het KIS wordt georganiseerd, moet alle relevante data van alle patiënten in het KIS benaderbaar zijn.