Krijg ondersteuning bij de online inzage voor patiënten

U biedt persoonsgerichte zorg en bepaalt samen met uw patiënt welke zorg passend én nodig is. Samen beslissen gaat nog beter wanneer de patiënt inzicht heeft in de eigen medische gegevens. Lees hoe OPEN hierbij kan helpen.

Hoe geeft u uw patiënten online inzage?

Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.

Hoe zorgt u dat uw patiënten veilig toegang hebben tot begrijpelijke gegevens? Hoe voorkomt u dat u veel extra tijd kwijt bent aan het beantwoorden van vragen van patiënten omtrent online inzage? En hoe draagt dit nu precies bij aan het samen beslissen met de patiënt? Het programma OPEN biedt een antwoord op deze vragen.

Bent u op zoek naar materiaal dat u kunt gebruiken in de voorlichting richting uw patiënten? Bekijk de toolkit.  

Wilt u weten met welke HISsen en portalen u voldoet aan OPEN? Lees onze FAQ.

Voorlichting patiënten

Met OPEN heeft u

Welke informatie ziet uw patiënt?

Met OPEN heeft uw patiënt toegang tot de belangrijkste informatie voor actuele zorg. Het gaat hierbij om de volgende informatie:

  • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
  • Afgesloten episodes met attentiewaarde
  • Behandeling
  • Profylaxe en voorzorg
  • Actuele medicatie
  • Medicatie-overgevoeligheid
  • Correspondentie
  • Resultaten bepalingen – laatste 14 maanden
  • E- en P-regels van het consult vastgelegd – na invoering van online inzage
Huisarts patiënt consult