IT-standaardisatie binnen de eerstelijnszorg

Als HIS-leverancier ontvang je van je klanten vaak verschillende verzoeken voor het aanpassen van informatiesystemen. Door de komst van OPEN, schakel je met één partij, heb je de zekerheid dat je voldoet aan de norm én investeer je in een systeem waarvan jouw klant de meerwaarde herkent en erkent.

Ontvang een financiële tegemoetkoming

Om te zorgen dat alle patiënten inzage kunnen krijgen in hun gegevens bij de huisarts, zijn er aanpassingen nodig in de systemen die huisartsen gebruiken voor het registreren van informatie over patiënten. Vanuit OPEN hebben we hiervoor basiseisen geformuleerd. Als HIS-leverancier kun je voor het aanpassen van het HIS een financiële tegemoetkoming ontvangen. De financiering verloopt via Stichting LEGIO, de partij die overeenkomsten sluiten met ICT-leveranciers.

Heb je een vraag voor OPEN?

Bekijk de veelgestelde vragen.