Klaar voor de toekomst binnen de eerstelijnszorg

IT-standaardisatie binnen de eerstelijnszorg

Een belangrijk onderdeel binnen OPEN is het technisch mogelijk maken van de online inzage, waarvoor basiseisen zijn geformuleerd. Als ICT-leverancier zijn daarvoor aanpassingen nodig van het HIS. 

Schakel met één partij

Als HIS-leverancier ontvang je van je klanten vaak verschillende verzoeken voor het aanpassen van informatiesystemen. Voor het aanpassen van het HIS kan je als ICT-leverancier een financiële tegemoetkoming ontvangen. De financiering verloopt via Stichting LEGIO, de partij die overeenkomsten sluiten met ICT-leveranciers. Door de komst van OPEN en Stichting Legiostem je af met één partij, heb je de zekerheid dat je voldoet aan de norm én investeer je in een systeem waarvan jouw klant de meerwaarde herkent en erkent. 

Heb je een vraag voor OPEN?

Bekijk de veelgestelde vragen.