Wij zijn OPEN
(tot 1 april 2023)

Wij zijn OPEN

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld.

Maak kennis met het OPEN-team

Martina Bartelink

Martina Bartelink

Programmamanager
LinkedIn-profiel

Ingrid van Leusden

Officemanager
LinkedIn-profiel

Wouter Roorda

Datamanager
LinkedIn-profiel

Martijn Schoormans

Coördinator regionale coalities
LinkedIn-profiel

Hans Lodders

Projectleider scholing
LinkedIn-profiel

Anneke Vass

Coördinator regionale coalities
LinkedIn-profiel

Chris van der Sluis

Chris van der Sluijs

Programmasecretaris
LinkedIn-profiel

Liza Leijenhorst

Communicatieadviseur
LinkedIn-profiel

Vanuit de drie verenigingen zijn de aanspreekpunten: Arjen Vos (InEen), Arthur Eyck (InEen), Hanny Schulten (LHV), Maret Zonneveld (NHG) en Tjeerd van Althuis (NHG). 

OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Op de website van het Informatieberaad Zorg vindt u meer informatie over de andere VIPP-programma’s.

Onze uitgangspunten

Het programma OPEN werkt volgens onderstaande principes.

Praktijkgericht

We leggen niet één landelijke aanpak op, maar sluiten zo nauw mogelijk aan op de behoefte in de dagelijkse praktijk. Digitale informatie-uitwisseling tussen huisartsen en patiënten is niet nieuw en vindt al op veel plekken plaats. OPEN sluit zoveel mogelijk aan bij die bestaande initiatieven.

Regie voor gebruik ligt bij de patiënt

De zorgverleners bieden de gegevens aan. De beslissing om gebruik te maken van digitale informatie-uitwisseling ligt bij de patiënt. De patiënt beslist ook via welke manier hij /zij dit wil. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving of patiëntportaal. 

Regionale aanpak

Wij vinden het belangrijk dat regionale coalities en aangesloten praktijken de flexibiliteit houden om in te spelen op regionale wensen en behoeften. OPEN levert vanuit het landelijk bureau handvatten en materiaal. Het is aan de regionale coalities hoe zij dit willen inzetten. Uiteraard moeten zij hierbij wel voldoen aan de subsidievoorwaarden. 

Veilig

We sluiten aan op de relevante landelijke standaarden, waaronder het MedMij Afsprakenstelsel.

Eisen aan ICT-leveranciers

OPEN ontwikkelt basiseisen en een toetsingskader waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Daarbinnen blijft voldoende ontwikkelruimte voor leveranciers.

Meten resultaten, kosten en baten

We willen vanaf dag 1 weten of we op de goede weg zijn. Dat doen we door voortdurend te meten wat het resultaat van OPEN is. Ook wil OPEN bijdragen aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) opbrengsten tussen huisartsen en patiënten. In april 2020 hebben we de eerste resultaten gepubliceerd. U vindt de resultaten op de pagina wetenschap

Benieuwd naar de mijlpalen van het OPEN-programma?