Wij zijn OPEN

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld.

Maak kennis met het OPEN-team

Adri aan het Rot

Datamanager

Anneke Vass

Coördinator regionale coalities

Bart Brandenburg

Programmamanager

Ingrid van Leusden

Officemanager

Jennifer Punt

Communicatiemedewerker

Mariëtte Willems

Huisarts en programmamedewerker ICT

Marjet de Vries

Programmasecretaris

Martijn Schoormans

Coördinator regionale coalities

Martina Bartelink

Programmamanager

Vanuit de drie verenigingen zijn de aanspreekpunten: Arjen Vos (InEen), Arthur Eyck (InEen), Hanny Schulten (LHV) en Tjeerd van Althuis (NHG).

Onze uitgangspunten

Het programma OPEN werkt volgens onderstaande principes.

Praktijkgericht

We leggen niet één landelijke aanpak op, maar sluiten zo nauw mogelijk aan op de behoefte in de dagelijkse praktijk. Digitale informatie-uitwisseling tussen huisartsen en patiënten is niet nieuw en vindt al op veel plekken plaats. OPEN sluit zoveel mogelijk aan bij die bestaande initiatieven.

Regie voor gebruik ligt bij de patiënt

De zorgverleners bieden de gegevens aan. De beslissing om gebruik te maken van digitale informatie-uitwisseling ligt bij de patiënt. De patiënt beslist ook via welke manier hij /zij dit wil. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving of patiëntportaal. 

Regionale aanpak

Wij vinden het belangrijk dat regionale coalities en aangesloten praktijken de flexibiliteit houden om in te spelen op regionale wensen en behoeften. OPEN levert vanuit het landelijk bureau handvatten en materiaal. Het is aan de regionale coalities hoe zij dit willen inzetten. Uiteraard moeten zij hierbij wel voldoen aan de subsidievoorwaarden. 

Veilig

We sluiten aan op de relevante landelijke standaarden, waaronder het MedMij-afsprakenstelsel.

Eisen aan ICT-leveranciers

OPEN ontwikkelt basiseisen en een toetsingskader waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Daarbinnen blijft voldoende ontwikkelruimte voor leveranciers.

Meten resultaten, kosten en baten

We willen vanaf dag 1 weten of we op de goede weg zijn. Dat doen we door voortdurend te meten wat het resultaat van OPEN is. Ook wil OPEN bijdragen aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) opbrengsten tussen huisartsen en patiënten.

Benieuwd naar de inhoud van het OPEN-programma?