Aan deze website van OPEN besteden wij veel aandacht. Wij streven naar zo volledig mogelijke en actuele informatie. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie te allen tijde compleet, juist en actueel is. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. De bij OPEN betrokken partijen en de auteurs van de beschikbaar gestelde informatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongemak die mocht ontstaan door toepassing van het gedachtegoed en gebruik van de informatie op deze website.