Inzicht door wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyse

Wetenschap

Online inzage was een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar was. OPEN stimuleerde wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëerde daarmee wetenschappelijke kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast deden we onderzoek naar de kosten en baten.