Inzicht door wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke kosten-batenanalyse

Wetenschap

Online inzage is een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar is. OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëert daarmee wetenschappelijke kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast doen we onderzoek naar de  kosten en baten. Ook houdt OPEN relevante artikelen nauwlettend in de gaten en deelt deze op onderstaande pagina.