Hoe kunnen patiënten veilig inloggen?

Uw patiënten gebruiken nu nog DigiD om veilig in te loggen. In de toekomst komen er meerdere vormen van eHerkenning voor patiënten.

Deze betrouwbare manier van identificeren en authenticatie wordt nu al gebruikt voor online inzage in het medisch dossier door patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en bij gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders zoals via het LSP.

In de nabije toekomst gaat dit ook voor online inzage via een patiëntportaal gelden.