Voor wie is OPEN?

OPEN heeft de ambitie dat alle Nederlandse huisartsen medio 2020 hun patiënten online inzage kunnen bieden in hun medische gegevens. Om dit mogelijk te maken, werkt OPEN samen met regionale eerstelijnsorganisaties, huisartsenpraktijken en leveranciers van huisartsinformatiesystemen (HIS) en keteninformatiesystemen (KIS).