Wat is het doel van OPEN?

Het programma OPEN ondersteunt huisartsen en, waar mogelijk, andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Daarnaast hebben steeds meer mensen behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens.

Het ministerie van VWS verstrekt subsidie via de Beleidsregel Subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN.