Huisartsen in regionale coalities aan de slag

Gisteren is de VWS-subsidieregeling voor OPEN gepubliceerd. Dat betekent dat speciaal gevormde regionale coalities van huisartsen van start kunnen. Zij zorgen dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage kunnen bieden aan patiënten. Huisartsen kunnen zich melden bij deze regionale coalities om deel te nemen aan OPEN.

Financiering voor praktijken

Het grootste deel van de subsidie gaat rechtstreeks naar de huisartsenpraktijken. De subsidie dient als tegemoetkoming voor de mensen en tijd die nodig zijn om de online inzage door patiënten in te passen in de dagelijkse praktijk. De regionale coalities gaan helpen met de implementatie in de huisartsenpraktijken, inclusief voorlichting en scholing voor huisartsen. OPEN ontwikkelt deze middelen en (scholings)module.

Startpakket voor de coalities

Binnen OPEN werken we met regionale ondersteuning, zodat we alle huisartsen zo direct mogelijk in de eigen werkomgeving kunnen helpen. Daarom worden er regionale coalities gevormd, waarbij elke huisartsenpraktijk zich kan aansluiten. Deze coalities bestaan meestal uit een samenwerking tussen LHV-Huisartsenkring, zorggroep en/of koepel van gezondheidscentra. Per regio kan de samenstelling verschillen.