Dit zijn de stappen die de praktijk al heeft gedaan of nog moet zetten

Geen actie nodig. Door de aansluiting op het LSP-netwerk is de praktijk ingeschreven in het UZI-register en beschikt over het juiste certificaat.

Actie nodig. CGM heeft voor haar producten een eigen DVZA gebouwd, die in april 2021 in gebruik wordt genomen. De overeenkomst en informatie over moment van aansluiten ontvangt de praktijk van de HIS-leverancier.
 
CGM maakt voor praktijken die al in het 1e kwartaal van 2021 willen aansluiten gebruik van LSP+ als DVZA. De praktijk dient daarvoor met VZVZ, de leverancier van LSP+, een overeenkomst af te sluiten.

Actie nodig. De praktijk moet om, op de zorgaanbiederslijst (ZAL) te kunnen worden geplaatst, eerst afspraken maken met de DVZA-leverancier.

Als dit is gebeurd, neemt de HIS- of DVZA-leverancier contact op voor plaatsing op de zorgaanbiederslijst. De praktijk controleert de voorgestelde ZAL-naam en geeft toestemming aan de leverancier voor plaatsing op de ZAL.