Dit zijn de stappen die de praktijk nog moet zetten

Mogelijk actie nodig. Het kan zijn dat de praktijk nog niet is ingeschreven in het UZI-register. Overleg met de HIS-leverancier over de aanschaf van een UZI-certificaat en bijbehorende inschrijving in het register.

Actie nodig. CGM heeft voor haar producten een eigen DVZA gebouwd, die in april 2021 in gebruik wordt genomen. De overeenkomst en informatie over moment van aansluiten ontvangt de praktijk van de HIS-leverancier.
 
CGM maakt voor praktijken die al in het 1e kwartaal van 2021 willen aansluiten gebruik van LSP+ als DVZA. De praktijk dient daarvoor met VZVZ, de leverancier van LSP+, een overeenkomst af te sluiten.

Actie nodig. De praktijk moet om, op de zorgaanbiederslijst (ZAL) te kunnen worden geplaatst, eerst afspraken maken met de DVZA-leverancier. Als dit is gebeurd, neemt de HIS- of DVZA-leverancier contact op voor plaatsing op de zorgaanbiederslijst.

De praktijk controleert de voorgestelde ZAL-naam en geeft toestemming aan de leverancier voor plaatsing op de ZAL.