Dit zijn de stappen die de praktijk al heeft gedaan of nog moet zetten

Actie nodig. Voor de DVZA LSP+ moet de praktijk zijn aangesloten op het LSP-netwerk. Neem contact op met de HIS-leverancier om dit te regelen. Hieraan zijn kosten verbonden; er is een vergoedingsregeling. Regel ook de aanschaf van het benodigde UZI-certificaat en de inschrijving in het UZI-register.

Geen actie nodig. De praktijk heeft afspraken gemaakt met de DVZA-leverancier die bij het HIS hoort. Deze leverancier deelt de juiste overeenkomsten.

Geen actie nodig. De praktijk heeft afspraken gemaakt met de DVZA-leverancier. De HIS- of DVZA-leverancier neemt contact op voor plaatsing op de zorgaanbiederslijst (ZAL). De praktijk controleert de voorgestelde ZAL-naam en geeft toestemming aan de leverancier voor plaatsing op de ZAL.