Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Online inzage in je huisartsendossier via een patiëntportaal is goed op gang gekomen. 80% van de huisartspraktijken biedt deze mogelijkheid. Sinds 31 augustus 2021 zijn de meeste praktijken ook beschikbaar voor patiënten die met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun gegevens willen bekijken. Zo kunnen we meer en meer ervaring opdoen met online inzage, nu óók met PGO’s. Een nieuwe fase waarin regionale coalities en OPEN met elkaar op blijven trekken. 

Online inzage in de praktijk

OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We zorgen voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HISsen) en bieden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. 

Belangrijk uitgangspunt is dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunt om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. Zo kunnen huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk. 

PGO’s in de praktijk brengen

Regionale ondersteuning

OPEN werkt samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-huisartsenkring.  

In Nederland zijn 97% van de huisartspraktijken aangesloten bij een van de regionale coalities. Zij hebben online inzage via een portaal mogelijk gemaakt en zijn nu hard op weg gezondheidsgegevens beschikbaar te maken via een PGO.  

Het OPEN-team heeft regionale coalities ondersteund bij het aanvragen van de subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ontwikkelscholingsmogelijkheden voor zorgverleners, levert informatiemateriaal voor patiënten en ondersteunt projectleiders van regionale coalities en zorgverleners intensief via het OPEN Kennisplatform Viadesk

Op zoek naar voorlichtingsmateriaal voor uw patiënten?