OPEN gaat dicht op
1 april. Dat is over:

De prestatieperiode van VIPP OPEN is op 31 december 2022 geëindigd. Het programmabureau is tot 1 april in de lucht voor de ondersteuning van de regionale coalities en het afronden van de activiteiten.

Het programmabureau van OPEN sluit op 1 april.

OPEN = Wegwijzer

Waar kunt u straks terecht met technische, inhoudelijke of algemene vragen over online inzage in het huisartsendossier? Wie mailt u met vragen over de vaststelling van de OPEN-subsidie? Waar vindt u de OPEN-materialen, bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal voor patiënten? U vindt de antwoorden én de belangrijkste geleerde lessen van ons programma in deze OPEN = Wegwijzer. Klik op deze link of op de afbeelding hieronder om de pdf te openen.

 

Online inzage in de praktijk

OPEN ondersteunde huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We zorgden voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en boden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. 

Een belangrijk uitgangspunt was dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunde om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. Zo konden huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk. 

99,5% van de huisartsenpraktijken die aan OPEN hebben deelgenomen hebben online inzage mogelijk gemaakt!

Regionale ondersteuning

OPEN werkte samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-huisartsenkring.  

In Nederland hebben 97% van de huisartspraktijken zich aangesloten bij een van de regionale coalities. 

Het OPEN-team heeft regionale coalities ondersteund bij het aanvragen van de subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), scholingsmogelijkheden voor zorgverleners ontwikkeld, informatiemateriaal voor patiënten geleverd en de projectleiders van regionale coalities en zorgverleners intensief ondersteund via het OPEN Kennisplatform Viadesk. Het team ondersteunt de regionale coalities nog tot en met 31 maart 2023 bij de vaststelling van de subsidie.