Samen werkten we aan een nieuwe fase in online inzage....

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

De prestatieperiode van ons programma is op 31 december 2022 geëindigd. Inmiddels hebben maar liefst 2,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een portaal van de huisarts gebruikt om hun huisartsgegevens in te zien. En 85,3% van de praktijken die aan OPEN hebben deelgenomen hebben één of meer patiënten die hun dossier via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) hebben bekeken. Dit aantal zal vermoedelijk verder stijgen, want inmiddels staat 99,1% van de huisartsenpraktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van MedMij. Dit houdt in dat in nagenoeg alle praktijken de technische seinen op groen staan voor PGO-gebruik.

Online inzage in de praktijk

OPEN ondersteunde huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We zorgden voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en boden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. 

Een belangrijk uitgangspunt was dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunde om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. Zo konden huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk. 

PGO’s in de praktijk brengen

Regionale ondersteuning

OPEN werkte samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-huisartsenkring.  

In Nederland hebben 97% van de huisartspraktijken zich aangesloten bij een van de regionale coalities. 

Het OPEN-team heeft regionale coalities ondersteund bij het aanvragen van de subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), scholingsmogelijkheden voor zorgverleners ontwikkeld, informatiemateriaal voor patiënten geleverd en de projectleiders van regionale coalities en zorgverleners intensief ondersteund via het OPEN Kennisplatform Viadesk. Het team ondersteunt de regionale coalities nog tot en met 31 maart 2023 bij de vaststelling van de subsidie.

Op zoek naar voorlichtingsmateriaal voor uw patiënten?