Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Samenwerken aan de nieuwe fase in
online inzage

Inmiddels hebben maar liefst 2,2 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder een portaal van de huisarts gebruikt om hun huisartsgegevens in te zien. En 62% van de praktijken die aan OPEN deelnemen hebben één of meer patiënten die hun dossier via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) hebben bekeken. Dit aantal zal vermoedelijk verder stijgen, want inmiddels staat 95,1% van de huisartsenpraktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van MedMij. Dit houdt in dat in bijna alle praktijken de technische seinen op groen staan voor PGO-gebruik.

Online inzage in de praktijk

OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We zorgen voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en bieden huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten. 

Belangrijk uitgangspunt is dat OPEN huisartsen via regionale coalities ondersteunt om aan te sluiten bij regionale wensen én behoeften. Zo kunnen huisartsen efficiënt omgaan met de tijd en middelen in hun praktijk. 

PGO’s in de praktijk brengen

Regionale ondersteuning

OPEN werkt samen met regionale coalities om huisartsen te helpen bij de online inzage van medische gegevens voor hun patiënten. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-huisartsenkring.  

In Nederland zijn 97% van de huisartspraktijken aangesloten bij een van de regionale coalities. Zij hebben online inzage via een portaal mogelijk gemaakt en zijn nu hard op weg gezondheidsgegevens beschikbaar te maken via een PGO.  

Het OPEN-team heeft regionale coalities ondersteund bij het aanvragen van de subsidie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ontwikkelscholingsmogelijkheden voor zorgverleners, levert informatiemateriaal voor patiënten en ondersteunt projectleiders van regionale coalities en zorgverleners intensief via het OPEN Kennisplatform Viadesk

Op zoek naar voorlichtingsmateriaal voor uw patiënten?