Vier jaar geleden startte OPEN, het versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG, om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Nu de officiële prestatieperiode van het programma is geëindigd kunnen we vol trots melden dat zo goed als alle deelnemende huisartsenpraktijken daarin geslaagd zijn! 

“Dat afgerond 100% van de huisartsenpraktijken online inzage mogelijk heeft gemaakt, is niet alleen een prachtig slagingspercentage, maar tegelijkertijd een mooie opsteker voor iedereen die zich er de afgelopen jaren met hart en ziel voor heeft ingezet. De regionale projectleiders, de huisartsenpraktijken, de huisartsenkoepels, de leveranciers en andere betrokken partijen verdienen een groot compliment”, zegt programmamanager Martina Bartelink. “We weten allemaal dat de werkdruk in de huisartsensector hoog is en de invoering van online inzage zorgt aanvankelijk voor nog meer werk. Bijna de helft van alle praktijkmedewerkers in het land heeft bijvoorbeeld scholing van OPEN gevolgd. Ik vind het daardoor extra bijzonder en lovenswaardig dat het de huisartsen als eerste gelukt is om dit voor elkaar te krijgen voor hun patiënten.” 

 

Gebruikscijfers 

Bij de start van OPEN was online inzage een relatief onbekend fenomeen. In september 2020 hadden zo’n 450.000 mensen een portaal van de huisarts gebruikt om hun medische gegevens in te zien. Inmiddels zijn de portalen steeds meer in zwang geraakt. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak, het versturen van zelfmeetgegevens of het inzien van laboratoriumuitslagen. Het portaalgebruik steeg het afgelopen jaar verder met maar liefst een miljoen gebruikers naar 2,7 miljoen in totaal.  
Inmiddels hebben ook ruim 85% van de praktijken één of meer patiënten die hun dossier via een PGO hebben bekeken. Aan het einde van OPEN stond 99,1% van de huisartsenpraktijken op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) van Stichting MedMij. Dat betekent dat ze technisch gezien klaar zijn voor patiënten die hun gegevens willen inzien met een PGO.  

 

Exponentiële groei 

Volgens Wouter Roorda, datamanager van OPEN, laten de stijgende gebruikscijfers van de PGO’s zien dat de fase van exponentiële groei is aangebroken: “Er zijn nu zo’n 50.000 unieke PGO-gebruikers. Als je dit extrapoleert, dan zouden we in het volgende kwartaal al op 150.000 gebruikers uit kunnen komen. Ditzelfde patroon zagen we destijds bij de portalen. Na de innovators lijken nu ook de early adopters er klaar voor te zijn. Uiteraard komt dat mede doordat er een enorme stijging is geweest in het aantal praktijken dat PGO-gebruik mogelijk heeft gemaakt. Nu moet gaan blijken of patiënten de PGO’s daadwerkelijk gaan en blijven vinden. Vooralsnog laten de cijfers zien dat de meeste mensen pas één keer een PGO hebben gebruikt om hun dossier in te zien. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het nog vooral gaat om testen.”  

 

Activiteiten programmabureau OPEN 

De officiële prestatieperiode van OPEN is op 31 december 2022 geëindigd. Het programmabureau is nog tot 1 april beschikbaar voor ondersteuning van de regionale coalities en het afronden en overdragen van de activiteiten.

Recommended Posts