Hoe selecteert een regionale coalitie een projectleider?

De penvoerder van een regionale coalitie mag een projectleider aanstellen uit het eigen netwerk, maar het is ook mogelijk om een projectleider in te huren via een externe organisatie. OPEN heeft geen projectleiders beschikbaar, maar biedt wel een functieprofiel die regionale coalities kunnen gebruiken bij de werving.