Hoe voorkom ik dat patiënten hun medisch dossier opvragen en delen met onbevoegden?

Dit is een actueel thema dat ook het ministerie van VWS heeft bereikt. Er loopt een onderzoek of het ‘patiëntgeheim’ wettelijk kan worden vastgelegd.

De Patiëntenfederatie benoemde de zorg als volgt: “Hij (de patiënt) heeft echter niet de juridische bescherming die het medisch beroepsgeheim de dokter als beheerder van zijn gegevens wel biedt. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de gezondheidsgegevens van een individu niet vogelvrij mogen zijn. Iedereen heeft recht op dezelfde bescherming van al zijn gezondheidsgegevens als onder het beroepsgeheim. Dat noemen we het Patiëntgeheim.”