Hoe werkt de PGO-aansluiting naar het HIS?

Een PGO-aansluiting legt een universele koppeling tussen uw HIS en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label van uw patiënten.

Met een PGO met een MedMij-label kunnen patiënten bij alle zorgaanbieders hun medisch dossier ophalen, ongeacht de IT-leverancier van de zorgaanbieder en de leverancier van het PGO. Er wordt een universele stekker ontwikkeld die werkt voor elke PGO–zorginformatiesysteem combinatie. Dat is handig want daardoor kan de patiënt zelf het PGO kiezen dat bij hem past, en de zorgaanbieder het zorginformatiesysteem dat bij hem past. Daarnaast kunnen patiënten informatie van verschillende zorgaanbieders verzamelen en delen. Tot slot wordt het hierdoor ook makkelijker om tussen zorgaanbieders informatie te delen.

De afspraken die nodig zijn om deze universele MedMij-stekker goed te laten werken, zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel.

Veilige uitwisseling van informatiestandaarden

Er zijn twee belangrijke voorwaarden om een PGO-aansluiting met het HIS veilig tot stand te brengen.

  1. De identiteit van de PGO-gebruiker (patiënt) en het recht om de opgevraagde informatie te mogen ontvangen moeten betrouwbaar worden gecontroleerd. Dat wordt identificatie, authenticatie en autorisatie genoemd;
  2. De informatie moet steeds in dezelfde vorm en indeling worden uitgewisseld. Dat gebeurt met behulp van informatiestandaarden. In onze FAQ leest u meer over de informatiestandaard huisartsgegevens, PDF/A, eAfspraak, zelfmetingen en vragenlijsten

HIS-leveranciers regelen de techniek
Om aan deze twee voorwaarden te kunnen voldoen heeft uw HIS-leverancier een nieuwe rol aan het HIS toegevoegd: de zogeheten Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). De DVZA controleert de identiteit en de inzagerechten van de patiënt nadat de patiënt met zijn PGO een verzoek heeft gedaan tot online inzage. Als de identiteit en inzagerechten volgens de DVZA betrouwbaar zijn, worden de gegevens vanuit het HIS in de juiste vorm en indeling naar de PGO gestuurd. OPEN heeft, via Stichting LEGIO, landelijk overeenkomsten gesloten met alle HIS-leveranciers zodat zij een koppeling met een DVZA regelen. Sommige HIS-leveranciers zijn zelf DVZA, anderen maken gebruik van een externe partij, zoals HINQ of LSP+.  MedMij controleert of het HIS samen met de DVZA inderdaad werkt volgens de afspraken.

Aan de kant van de patiënt heeft de PGO-leverancier een vergelijkbare rol ingevuld: de Dienstverlener Persoon (DVP). Voor meer informatie over de rollen van DVZA, DVP, MedMij en OPEN verwijzen wij u graag naar onze strip waar het nieuwe speelveld in wordt uitgelegd.