Veelgestelde vragen PGO en portalen

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma heeft u als huisarts twee mogelijkheden. U kunt uw patiënten toegang bieden via een patiëntenportaal of u kiest voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
De leverancier van Mijngezondheid.net (Pharmapartners) moet nog enkele aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de ICT-basiseisen van OPEN.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN helpt huisartsen bij het mogelijk maken van online inzage via een patiëntenportaal. OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over deze ontwikkeling.