Veelgestelde vragen PGO en portalen

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-programma hebben huisartsen twee mogelijkheden. U kunt uw patiënten toegang bieden via een patiëntenportaal of PGO.
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Dit is aan de PGO-leveranciers. eDiensten die in PGO’s komen, moeten wel voldoen aan de informatiestandaarden van MedMij.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
De leverancier van Mijngezondheid.net (PharmaPartners) moet nog enkele aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de ICT-basiseisen van OPEN.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over online inzage.