Veelgestelde vragen PGO en portalen

Stichting LEGIO heeft overeenkomsten gesloten met HIS-leveranciers. Bekijk in deze faq met welke HISsen en portalen u aan OPEN voldoet.
Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Dit is aan de PGO-leveranciers. eDiensten die in PGO’s komen, moeten wel voldoen aan de informatiestandaarden van MedMij.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over online inzage.