Veelgestelde vragen PGO en portalen

Een PGO-aansluiting legt een universele koppeling tussen uw HIS en de PGO met een MedMij-label van uw patiënten.
De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en de PGO zijn vastgelegd in MedMij-informatiestandaarden. Voor het HIS zijn vier verplichte en één optionele standaard.
Via het UZI-register kunnen huisartsen bewijzen dat de digitale identiteit betrouwbaar is wanneer hun patiënten om online inzage in het medisch dossier vragen.
Met behulp van de informatiestandaard Huisartsgegevens kunnen patiënten met een PGO een deel van hun medische dossier bij de huisarts online inzien.
Met behulp van de informatiestandaard PDF/a kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bepaalde documenten in het HIS bekijken.
Met behulp van de informatiestandaard eAfspraak kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voorlopig alleen afspraken raadplegen.
Met behulp van de informatiestandaard Zelfmetingen kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) eigen metingen zoals bloeddruk of glucose naar hun huisarts sturen.
Met behulp van de informatiestandaard Vragenlijsten kunnen patiënten met een PGO ingevulde vragenlijsten naar hun huisarts sturen.
Uw patiënten gebruiken nu nog DigiD om veilig in te loggen. In de toekomst komen er meerdere vormen van eHerkenning voor patiënten.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
Stichting LEGIO heeft overeenkomsten gesloten met HIS-leveranciers. Bekijk in deze faq met welke HISsen en portalen u aan OPEN voldoet.
Dit is aan de PGO-leveranciers. eDiensten die in PGO’s komen, moeten wel voldoen aan de informatiestandaarden van MedMij.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over online inzage.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.