Veelgestelde vragen PGO en portalen

Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
De leverancier van Mijngezondheid.net (Pharmapartners) moet nog enkele aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de ICT-basiseisen van OPEN.
OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. Het is aan de patiënt of dit via een PGO gebeurt.
De patiënt kiest zelf welke persoonlijke gezondheidsomgeving hij/zij gebruikt.
OPEN helpt huisartsen bij het mogelijk maken van online inzage via een patiëntenportaal. OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over deze ontwikkeling.