Hoe worden de OPEN-modules getoetst?

De exacte toetsing is afhankelijk van de modules die u heeft gekozen. In de Beleidsregel VIPP OPEN, bijlage 2 vindt u meer informatie over de toetsing per module. In de regel vindt toetsing plaats via de OPEN Monitor en de jaarlijkse rapportage van de regionale coalitie. Het is belangrijk om tussentijdse wijzigingen tijdig te melden bij DUS-I.