Veelgestelde vragen regionale coalitie

Let op: het programmabureau is gesloten. Heb je nog vragen, bijvoorbeeld over de vaststelling van de subsidie, kijk dan in de OPEN = Wegwijzer.

Binnen het OPEN-programma kan elke regionale coalitie zelf kiezen met welke ambitie wordt deelgenomen en voor welke modules uit het OPEN-programma wordt gekozen.
Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en PGO zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf het PGO kiezen.
Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.
De gegevens in de nulmeting en de kwartaalrapportages gebruikt het OPEN-team om u zo goed mogelijk te ondersteunen.
De functionaliteiten die nodig zijn om te voldoen aan module 4 (het uitwisselen van zelfmeetgegevens), zijn uiterlijk 31 december 2020 beschikbaar.
Om regionale coalities en huisartsen de flexibiliteit te bieden in te spelen op de regionale en lokale situatie, is alleen de basismodule 1 verplicht.
OPEN vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de regionale context en werkt daarom samen met huisartsenorganisaties die zich verenigen in een regionale coalitie.
Dat is nodig om regionale samenwerking te bevorderen en goed aan te sluiten op de regionale wensen en behoeften van alle in de regio werkzame huisartsen.
Het invullen van de nulmeting en kwartaalrapportages is noodzakelijk voor de subsidieaanvraag en het bepalen van de uitgangssituatie en de voortgang van uw regionale coalitie.
Ja, huisartsen die deelnemen aan OPEN voldoen aan de afspraken die huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG hebben gemaakt voor een praktische invulling van de Wabvpz.
Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.
Een HIS-leverancier mag geen extra kosten in rekening brengen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de extra functionaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van OPEN.
Ja, via OPEN krijgt u tips en de geleerde lessen van huisartsenpraktijken die al ervaring hebben met het aanpassen van de werkprocessen om online inzage mogelijk te maken.
Nee, de Beleidsregel VIPP OPEN laat deze mogelijkheid niet toe.
Ja, u kunt de e-learning van module 1 bekijken voor u hem deelt met de huisartsen en praktijkmedewerkers in uw regio.
De eisen waaraan HIS-leveranciers moeten voldoen, kunt u terugvinden in de OPEN ICT-basiseisen en het Handboek Toetsingprocedure. In het contract staan dezelfde eisen.
Dit is aan de PGO-leveranciers. eDiensten die in PGO’s komen, moeten wel voldoen aan de informatiestandaarden van MedMij.
Nee, het volgen van de e-learning is niet verplicht.
Nee, voor het gebundeld aanbieden van vragen vanuit de huisartsenzorg is Stichting LEGIO is opgericht. Individuele vragen kunt u stellen aan de HIS-leveranciers in uw regio.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
De exacte toetsing is afhankelijk van de modules die u heeft gekozen.
Deze informatie is niet correct. De informatiebouwstenen worden niet door VZVZ gebouwd.
Om aan de wet te voldoen, is het niet noodzakelijk om deel te nemen aan OPEN. Met OPEN kunt u er echter wel op vertrouwen dat u voldoet aan de wet.
De lokale regionale huisartsenorganisaties namen het initiatief.