Veelgestelde vragen regionale coalitie

OPEN vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de regionale context en werkt daarom samen met huisartsenorganisaties die zich verenigen in een regionale coalitie.
Dat is nodig om regionale samenwerking te bevorderen en goed aan te sluiten op de regionale wensen en behoeften van alle in de regio werkzame huisartsen.
De penvoerder van een regionale coalitie mag een projectleider aanstellen uit het eigen netwerk, maar het is ook mogelijk om een projectleider in te huren via een externe organisatie.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
De lokale regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief.
Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten.