Hoe zorgt OPEN ervoor dat patiënten daadwerkelijk gebruikmaken van de online inzage?

Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd. De eerste twee ontwikkelvragen zijn gericht op het ontsluiten van de medische gegevens aan de patiënt en de koppeling met andere online diensten, zoals online een herhaalrecept aanvragen. De derde ontwikkelvraag focust op het invoeren van gegevens door de patiënt, bijvoorbeeld het doorgeven van zijn of haar bloeddruk. OPEN is ervan overtuigd dat deze drie zaken essentieel zijn om patiënten gebruik te laten maken van de online inzage.

Daarnaast speelt voorlichting van de huisarts richting patiënt een cruciale rol. OPEN ontwikkelt communicatiematerialen die de huisarts hiervoor kan gebruiken.