Is het mogelijk een bijeenkomst te organiseren met projectleiders en HIS-leveranciers?

Heeft u vragen voor HIS-leveranciers die ook voor andere regionale coalities van toepassing zijn? U kunt deze vragen mailen aan communicatie@stichting-legio.nl. Stichting LEGIO is opgericht om vragen vanuit de huisartenzorg gebundeld aan te bieden aan HIS-leveranciers. Voor individuele vragen adviseert Stichting LEGIO regionale coalities zelf om tafel te gaan met de HIS-leveranciers die een HIS leveren aan de huisartsen in de regio.