Komen eDiensten, zoals eAfspraak en eRecept in PGO's beschikbaar?

Voor deelname aan OPEN moeten patiëntenportalen en hybride PGO’s voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Of eDiensten in de toekomst, volgens de bijbehorende informatiestandaarden van MedMij, beschikbaar zijn binnen PGO’s is aan de PGO-leveranciers.