Komen eDiensten, zoals eAfspraak en eRecept in PGO's beschikbaar?

Of eDiensten en de bijbehorende informatiestandaarden van MedMij in de toekomst beschikbaar komen is afhankelijk van de vraag van zorgverleners en activiteiten van IT-leveranciers, zoals van PGO’s.