Mijn patiënt eist een wijziging van het dossier. Wat kan ik doen?

Uw patiënten hebben recht op een correctie van feitelijke onjuistheden in het dossier. Hoe hier mee om te gaan, staat beschreven in hoofdstuk 7.2 van de KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens.

Online inzage geeft patiënten meer inzicht in de eigen medische gegevens. In een enkel geval kan dit leiden tot een verzoek om het dossier aan te passen. Dat is uiteraard prima wanneer de patiënt een fout heeft ontdekt, bijvoorbeeld in zijn medicatieoverzicht. Het is echter zorgelijk wanneer een aanpassing de kwaliteit van het dossier negatief beïnvloedt. Bijvoorbeeld omdat u zaken wijzigt of weglaat om de relatie met een patiënt ‘goed’ te houden.

Het recht op wijziging strekt niet zo ver dat bijvoorbeeld de diagnose mag worden gewijzigd. Als een patiënt het niet eens is met een diagnose, mag hij een verklaring aan het medisch dossier laten toevoegen waarin zijn visie op de diagnose wordt weergegeven.

Een gedeelte van het medisch dossier laten vernietigen mag, onder bepaalde voorwaarden, ook. Dit staat beschreven hoofdstuk 7.3 van de KNMG-richtlijn. Het is aan te raden om dat verzoek schriftelijk in te laten dienen en buiten het dossier te bewaren. In het dossier kunt u aantekenen dat uw patiënt een verzoek tot vernietiging heeft gedaan.

Als een patiënt om een, in uw ogen, onterechte of onwenselijke aanpassing van het dossier vraagt, is het altijd raadzaam om met de patiënt in gesprek te gaan.

Als uw patiënt, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, om een onterechte aanpassing of zelfs het wissen van het dossier vraagt, is het belangrijk dat u als huisarts de regie houdt. U kunt in zo’n situatie de volgende stappen ondernemen.

  • Nodig de patiënt uit voor een gesprek om de onderliggende oorzaak in kaart te brengen.
  • Leg tijdens dit gesprek uit dat u het dossier nodig heeft om goede zorg te kunnen verlenen en dat herhaaldelijk verzoeken om onterechte aanpassingen u belemmert in het verlenen van goede zorg.
  • Vraag de patiënt of er goede werkafspraken gemaakt kunnen worden. Werkafspraken zijn bijvoorbeeld:
    • de patiënt geeft voortaan aan dat hij het ergens niet mee eens is en u noteert dit in het dossier, zonder dat u het dossier hoeft aan te passen.
    • gezamenlijk met de patiënt besluiten om de online inzage tijdelijk stop te zetten.

In onderstaande video licht Annemarie Smilde, adviseur gezondheidsrecht bij VvAA, bovenstaande stappen toe.