Veelgestelde vragen huisarts

Een PGO-aansluiting legt een universele koppeling tussen uw HIS en de PGO met een MedMij-label van uw patiënten.
De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en de PGO zijn vastgelegd in MedMij-informatiestandaarden. Voor het HIS zijn vier verplichte en één optionele standaard.
Via het UZI-register kunnen huisartsen bewijzen dat de digitale identiteit betrouwbaar is wanneer hun patiënten om online inzage in het medisch dossier vragen.
Met behulp van de informatiestandaard Huisartsgegevens kunnen patiënten met een PGO een deel van hun medische dossier bij de huisarts online inzien.
Met behulp van de informatiestandaard PDF/a kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bepaalde documenten in het HIS bekijken.
Met behulp van de informatiestandaard eAfspraak kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voorlopig alleen afspraken raadplegen.
Met behulp van de informatiestandaard Zelfmetingen kunnen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) eigen metingen zoals bloeddruk of glucose naar hun huisarts sturen.
Met behulp van de informatiestandaard Vragenlijsten kunnen patiënten met een PGO ingevulde vragenlijsten naar hun huisarts sturen.
Uw patiënten gebruiken nu nog DigiD om veilig in te loggen. In de toekomst komen er meerdere vormen van eHerkenning voor patiënten.
Nee, die kan de patiënt niet inzien. U hoeft dus niets met terugwerkende kracht aan te passen.
De lokale regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief.
De Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben gekozen voor online inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg.
Als uw huisartsenpraktijk meedoet aan OPEN, moet u voldoen aan de OPEN-voorwaarden. Zo moet u de werkwijze aanpassen, patiënten informeren en geaccrediteerde scholing volgen.
U kunt er in uitzonderingsgevallen voor kiezen om informatie technisch af te schermen voor de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger.
Als u verwacht dat uw patiënt nadelige gevolgen ondervindt van online inzage, kunt u in overleg met de patiënt kiezen om deze (tijdelijk) stop te zetten en te vervangen door inzage op de praktijk.
De gegevens die u deelt met uw regionale coalitie in het teken van het OPEN-programma, worden (geanonimiseerd) gedeeld met enkele betrokken partijen.
Ja, huisartsen die deelnemen aan OPEN voldoen aan de afspraken die huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG hebben gemaakt voor een praktische invulling van de Wabvpz.
Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.
Voor de online inzage van medische gegevens aan patiënten volgt OPEN de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt.
OPEN neemt, samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers, de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Van de huisarts vragen wij een tijdsinvestering.
Tijdens de looptijd van het OPEN-programma onderzoeken we de kosten en de (maatschappelijke) opbrengsten van online inzage.
Het is niet verplicht om de manier van registreren aan te passen. Het kan voordelen bieden om de P-regel zo op te schrijven dat uw patiënten het beter begrijpen.
Uw patiënten hebben recht op een correctie van feitelijke onjuistheden in het dossier. Hoe hier mee om te gaan, staat beschreven in de KNMG richtlijn Omgaan met medische gegevens.
Stichting LEGIO heeft overeenkomsten gesloten met HIS-leveranciers. Bekijk in deze faq met welke HISsen en portalen u aan OPEN voldoet.
Ook huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten bij een huisartsenorganisatie kunnen meedoen met OPEN. Meld u hiervoor bij de regionale coalitie in uw regio.
Alleen de gegevens van de huisartsenpost (HAP) in het HIS van de huisarts zijn online zichtbaar. OPEN richt zich niet op het ontsluiten van gegevens uit de systemen op de HAP.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
Dit is een actueel thema dat ook het ministerie van VWS heeft bereikt. Er loopt hier een onderzoek naar.
Huisartsenpraktijken volgen de scholing die de regionale coalitie aanbiedt. De regionale coalities maken gebruik van de materialen die OPEN ontwikkelt.
De ervaring in andere landen leert dat openheid de patiënt juist vertrouwen geeft. Al is het in het begin even zoeken naar de juiste formulering.
Een HIS-leverancier mag geen extra kosten in rekening brengen voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van de extra functionaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van OPEN.
Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering.
OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over online inzage.
Het OPEN-programma ontwikkelt diverse middelen die de huisarts kan gebruiken in de spreek- en wachtkamer.