Veelgestelde vragen huisarts

Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren tussen 2020 en 2022 eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde.
Nee, die kan de patiënt niet inzien. U hoeft dus niets met terugwerkende kracht aan te passen.
OPEN neemt, samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers, de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Van de huisarts vragen wij een tijdsinvestering.
OPEN vraagt aan alle regionale coalities deelname aan OPEN aan te bieden aan huisartsenpraktijken in hun regio.
Mensen maken vooral gebruik van online inzage als ze ervaren wat voor hen de toegevoegde waarde is. Vanuit deze gedachte heeft OPEN drie ontwikkelvragen geformuleerd.
Voor de online inzage van huisarts aan patiënt is een budget van 75 miljoen euro van het ministerie van VWS beschikbaar. Bekijk hier de verdeling.
Alleen de gegevens van de huisartsenpost die worden doorgegeven aan de huisarts zijn online zichtbaar. OPEN richt zich niet op het ontsluiten van de systemen die op huisartsenposten worden gebruikt.
OPEN stelt geen aanvullende technische eisen aan KISsen.
De leverancier van Mijngezondheid.net (Pharmapartners) moet nog enkele aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de ICT-basiseisen van OPEN.
OPEN helpt huisartsen bij het mogelijk maken van online inzage via een patiëntenportaal. OPEN verstrekt begrijpelijke materialen om patiënten te informeren over deze ontwikkeling.
Huisartsenpraktijken volgen de scholing die de regionale coalitie aanbiedt. De regionale coalities maken gebruik van de materialen die OPEN ontwikkelt.
Voor de online inzage van medische gegevens aan patiënten volgt OPEN de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt.
De ervaring in andere landen leert dat openheid de patiënt juist vertrouwen geeft. Al is het in het begin even zoeken naar de juiste formulering.
De lokale regionale huisartsenorganisaties nemen het initiatief.
De Patiëntenfederatie Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap hebben gekozen voor online inzage in de belangrijkste informatie voor de actuele zorg.
Dit is een actueel thema dat ook het ministerie van VWS heeft bereikt. Er loopt hier een onderzoek naar.
Het is niet verplicht om de manier van registreren aan te passen. Wel is het advies om de P-regel zo te formuleren dat de patiënt dit begrijpt
OPEN neemt samen met de regionale coalities werk uit handen van de huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijken profiteren hiervan door zich aan te melden bij een regionale coalitie.
Het OPEN-programma ontwikkelt diverse middelen die de huisarts kan gebruiken in de spreek- en wachtkamer.
Tijdens de looptijd van het OPEN-programma onderzoeken we de kosten en de (maatschappelijke) opbrengsten van online inzage.