Moet ik als huisarts extra tijd investeren voor het mogelijk maken van online inzage?

OPEN neemt, samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers, de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Voor het invoeren van de online inzage in uw praktijk vragen wij een tijdsinvestering voor het aanpassen van de werkprocessen en het volgen van scholing op maat. Voor deze inspanningen is een vergoeding beschikbaar. Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren vanaf 2020 bij de NZa eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde.