Moet online inzage altijd via een PGO gebeuren?

OPEN helpt huisartsen bij het realiseren van de online inzage van medische gegevens aan patiënten. In de ICT-basiseisen van OPEN is opgenomen dat de gegevens uit het HIS en KIS ontsloten kunnen worden naar een PGO met een MedMij-label. Als huisarts kunt u ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal. Het is vervolgens aan de patiënt om te bepalen via welke manier (portaal of PGO) de eigen medische gegevens bekeken worden.