Moet online inzage altijd via een PGO gebeuren?

Als huisarts moet u uw patiënten online toegang te geven tot hun medische gegevens via een PGO. Daarnaast kunt u er voor kiezen om het ook te bieden via een patiëntenportaal. Het is vervolgens aan de patiënt om te bepalen via welke manier (portaal of PGO) de eigen medische gegevens bekeken worden.