Moeten patiënten toestemming geven voor het delen van data met de regionale coalitie en OPEN?

U neemt met uw huisartsenpraktijk deel aan OPEN. Uw regionale coalitie verzamelt gegevens over de voortgang en het aantal patiënten dat gebruik maakt van online inzage. Deze gegevens worden ook gedeeld met het OPEN-programmabureau, die ze gebruikt voor een landelijk overzicht. U leest hier meer over in deze FAQ:  Wat gebeurt er met de gegevens die ik deel met mijn regionale coalitie voor het OPEN-programma?

Het gaat in alle gevallen om geanonimiseerde gegevens van uw patiënten, die niet tot individuele personen zijn te herleiden. Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als onderdeel van het medisch dossier. Daarom hoeft u hiervoor geen toestemming van uw patiënten te vragen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, in werking getreden op 25 mei 2018.