Moeten regionale coalities voldoen aan de wettelijke of OPEN-eisen?

Om aan de wet te voldoen, is het niet noodzakelijk om deel te nemen aan OPEN. Met OPEN kunt u er echter wel op vertrouwen dat u voldoet aan de wet. Als u deelneemt aan OPEN, moet u uiteraard ook voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn om aanspraak te maken op de praktische ondersteuning vanuit het programmabureau en de subsidie van het ministerie van VWS.