Mag een HIS-leverancier huisartsen extra kosten in rekening brengen om te voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen?

Op grond van de subsidievoorwaarden uit de Beleidsregel OPEN moeten de HIS-leveranciers de aangepaste informatiesystemen opleveren en beschikbaar stellen zonder aanvullende ontwikkelkosten voor de gebruikers (huisartsen). De HIS-leverancier garandeert dat de ontwikkelkosten voor de basiseisen niet worden doorgerekend in de tarieven aan bestaande en/of nieuwe klanten. De jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten vallen hier niet onder.

Voor de benodigde ontwikkelkosten en implementatie ontvangen HIS-leveranciers een subsidie volgens Beleidsregel OPEN. Hiervoor sluiten de leveranciers een overeenkomst met Stichting LEGIO. Stichting LEGIO werkt momenteel aan het opstellen van deze overeenkomsten.

Concreet betekent dit dat:

  • de ontwikkelkosten om te voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen niet in rekening worden gebracht bij huisartsen.
  • de jaarlijkse onderhouds- en beheerskosten hier niet onder vallen.
  • huisartsen en praktijkmedewerkers die dat willen, een ‘knoppentraining’ kunnen krijgen voor de nieuwe OPEN-functionaliteiten. Hiervoor mag de leverancier geen extra kosten in rekening brengen.

Het OPEN-programma heeft een looptijd van vier jaar. Structurele kosten, zoals onderhouds- en beheerskosten, vallen buiten de scope van OPEN. Bij vragen hierover adviseren wij u om contact op te nemen met de LHV.

Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden. Terwijl u zich hierop voorbereidt, is het goed om stil te staan bij de beslissing of u óók andere digitale zorgdiensten, zoals eConsult, eAfspraak of eHerhaalrecept wilt gaan aanbieden. Let hierbij op de aandachtspunten die in deze FAQ genoemd worden.