Onderzoekt OPEN de effectiviteit en doelmatigheid van online inzage?

Online inzage is een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar is. OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëert daarmee wetenschappelijke kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast doen we onderzoek naar de  kosten en baten. Hiervoor maken we gebruik van de Social Return On Investment (SROI) methode. Ook houdt OPEN relevante artikelen nauwlettend in de gaten.

Alle resultaten zijn terug te vinden op de pagina Wetenschap op deze website.