Maatschappelijke kosten-batenanalyse van OPEN

Wetenschap

Online inzage is een nieuwe ontwikkeling, waardoor er nog weinig wetenschappelijk onderbouwde kennis over beschikbaar is. OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en doet daarnaast onderzoek naar de kosten en baten. Hieronder de resultaten daarvan.