Ontvangen huisartsen een vergoeding voor het mogelijk maken van online inzage?

Huisartsen die aangesloten zijn bij een regionale coalitie declareren tussen 2020 en 2023 eenmalig € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde. Over dit bedrag wordt automatisch een inflatiecorrectie toegepast. Hiervoor moet een huisartsenpraktijk de werkwijze aanpassen, geaccrediteerde scholing volgen en patiënten informeren over online inzage via een PGO en eventueel portaal. De regionale coalitie en OPEN leveren huisartsenpraktijken hiervoor de benodigde materialen. Ook moet het huisartsinformatiesysteem (HIS) voldoen aan de richtlijn “Online inzage in het H-EPD door patiënt”. OPEN zorgt dat uw HIS-leverancier deze aanpassingen doorvoert.

De specifieke voorwaarden voor de declaratie vindt u hier.