Sinds 1 juli 2020 is de E- en P-regel zichtbaar voor patiënten. Wanneer is de S- en O-regel zichtbaar?

Voor de online inzage van medische gegevens aan patiënten volgt OPEN de richtlijn Online Inzage in het H-EPD door patiënt. Of de S- en O-regel zichtbaar worden, is afhankelijk van een eventuele herziening van de richtlijn.