Voldoe ik met een patiëntenportaal en/of PGO aan OPEN?

Met OPEN geeft u uw patiënten online toegang tot hun medische gegevens via een patiëntenportaal of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal. 

Patiëntenportaal
Met een patiëntenportaal, gekoppeld aan uw HIS, voldoet u per 1 juli 2020 aan de OPEN ICT-basiseisen. Op dit moment maakt 60-70% van de Nederlandse huisartsen gebruik van een dergelijk patiëntenportaal. Huisartsen worden ondersteund bij de technische aanpassingen van het HIS, hiervoor sluit Stichting LEGIO overeenkomsten met HIS-leveranciers om te voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen. Lees hier ons advies over de afspraken met uw HIS-leverancier. 

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Eind 2021 zijn er circa twintig PGO’s met een MedMij-label. Met PGO’s die de MedMij-informatiestandaarden zoals genoemd in de OPEN ICT-basiseisen ondersteunen, kunt u uw patiënten online inzage verlenen zoals omschreven in de Richtlijn online inzage patiënt in het H-EPD.

Sommige PGO’s bieden een online inzagevoorziening én extra mogelijkheden, bijvoorbeeld om berichten vanuit uw HIS toe te voegen. Deze functionaliteit kunt u bijvoorbeeld inzetten om labuitslagen voor uw patiënt in context te plaatsen. PGO’s die deze functionaliteiten bieden, noemen wij een hybride PGO.

Een hybride PGO met MedMij-label voldoet aan méér aspecten van de OPEN ICT-basiseisen en biedt daarvoor meer mogelijkheden voor de toekomst. Binnen OPEN gaan diverse huisartsenpraktijken ervaring opdoen met dit type PGO. Informeer bij uw regionale coalitie of u bij een dergelijke pilot kunt aansluiten om zelf ervaring op te doen met uw HIS en deze vorm van PGO’s. Enkele voorbeelden van hybride PGO’s zijn Ivido, Gezondheidsmeter PGO+, Uw Zorg Online, Drimpy en Patients Know Best. Het PGO-aanbod is volop in ontwikkeling. OPEN en MedMij spannen zich in om nieuwe inzichten uit de praktijktesten zo snel mogelijk met u te delen.

Let op! U kunt uw patiënten niet verplichten om een PGO of patiëntenportaal te gebruiken. OPEN zorgt ervoor dat deelnemende huisartsen voldoen aan de wettelijke plicht voor elektronisch inzage en afschrift van het dossier. Ook wanneer uw patiënten geen PGO willen of kunnen gebruiken.

Welke oplossing u ook kiest, binnen OPEN wordt van u verwacht dat u uw patiënten op de hoogte brengt over de wijze waarop zij online inzage kunnen verkrijgen.

Lees hier meer over de voorwaarden voor het indienen van een declaratie bij uw verzekeraar.