Voldoe ik met OPEN aan de wet?

Ja, huisartsen die deelnemen aan OPEN voldoen aan de afspraken die huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG hebben gemaakt voor een praktische invulling van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Deelname aan OPEN is niet noodzakelijk om aan de wet te voldoen, maar zonder deelname komen huisartsen niet in aanmerking voor de extra bijdrage van de zorgverzekeraars en de praktische ondersteuning van OPEN. Lees hier meer over de voorwaarden voor het indienen van een declaratie bij uw verzekeraar.

OPEN helpt huisartsen relevante medische gegevens online toegankelijk te maken voor patiënten. Deze gegevens zijn omschreven in de Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt. Online betekent dat deze informatie permanent en beveiligd beschikbaar is via internet voor die patiënten die hiervan gebruik willen maken. Naast online inzage is het met OPEN mogelijk om een elektronisch afschrift van het volledige medische dossier klaar te zetten. Met OPEN voldoen huisartsen daarom aantoonbaar aan de eisen van de wet.

De Wabvpz schrijft voor dat zorgaanbieders patiënten die daarom vragen per 1 juli 2020 elektronische inzage in het eigen medisch dossier moet geven. Tevens moet er op verzoek kosteloos een elektronisch afschrift van het dossier worden verstrekt. Het gaat daarbij om het volledige medische dossier. Een zorgaanbieder mag elektronische inzage of afschrift weigeren wanneer daarmee de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad. Het is aan de zorgaanbieder om te bepalen op welke wijze de elektronische inzage wordt geboden. De wet schrijft niet voor dat deze mogelijkheid online (via het internet) of permanent beschikbaar moet zijn.