Waar moet ik op letten bij het regelen van een online inzagevoorziening voor patiënten?

Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden. Als u nog geen koppeling vanuit uw HIS met een patiëntenportaal of PGO’s aan uw patiënten aanbiedt (lees deze FAQ voor meer informatie), moet u dit voor 1 juli 2020 realiseren om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma.

Uw patiënten toegang geven tot hun eigen medische gegevens via een patiëntenportaal of PGO past binnen de ICT-visie van LHV, NHG en InEen waarin ze de veranderende digitale wereld binnen de huisartsenzorg in context plaatsen. Download de Visie Digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022 voor meer informatie.

Kiest u voor een patiëntenportaal of gaat uw voorkeur uit naar online inzage voor uw patiënten via PGO’s? Lees hieronder waar u op moet letten.

 1. U gebruikt een patiëntenportaal gekoppeld aan het HIS

Op dit moment maakt 60-70% van de Nederlandse huisartsen gebruik van een dergelijk patiëntenportaal. Stichting LEGIO sluit overeenkomsten met HIS-leveranciers, zodat deze portalen per 1 juli 2020 óók voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen.

 1. U overweegt een patiëntenportaal bij uw HIS aan te schaffen

Voor het verlengen of het afsluiten van een nieuw contract voor een patiëntenportaal, adviseert OPEN u op de volgende punten te letten.

 • Overleg met uw regionale coalitie over de gezamenlijke aanschaf van een portaal;
 • Stel vooraf als (ontbindende) voorwaarde dat uw leverancier een overeenkomst met Stichting LEGIO sluit en daarmee aan de OPEN ICT-basiseisen inclusief de eisen van het MedMij-afsprakenstelsel voldoet; 
 • Om te voldoen aan de inzagevoorziening van OPEN hebt u minimaal de functie Online Inzage nodig. De meeste leveranciers van patiëntenportalen bieden daarnaast ook de functie eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept aan, al dan niet via een bijbehorende patiënten-app. Bedenk of u deze functies gebruikt of wilt gaan gebruiken. Leveranciers die voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen bieden, via uw HIS, een goede integratie tussen online inzage en de andere digitale zorgdiensten.
 • Ga een overeenkomst aan met een korte looptijd, bijvoorbeeld voor twee jaar. Contracten met een lange looptijd bieden onvoldoende flexibiliteit.
 1. U wilt online inzage via PGO’s aanbieden

Een persoonlijke gezondheidsomgeving kiezen uw patiënten zelf en biedt hen het voordeel dat zij gezondheidsinformatie uit meerdere bronnen kunnen verzamelen, beheren en delen. Het is een nieuwe ontwikkeling, die momenteel op een aantal plaatsen in de praktijk wordt getoetst. Er is dus nog maar weinig praktijkervaring mee. Er zijn eind 2019 ongeveer twintig PGO’s met het MedMij-label.

Wanneer u overweegt deze nieuwe vorm van online inzage in te voeren in uw praktijk, let dan op de volgende punten:

 • Sommige PGO’s voldoen, naast de eisen voor online inzage, óók aan de aanvullende functionaliteiten van de OPEN ICT-basiseisen. We spreken dan van een hybride PGO, omdat deze PGO’s ook functies van een portaal bieden. Informeer bij uw regionale coalitie of het programmabureau van OPEN of in uw regio met een of meerdere van dergelijke PGO’s ervaring wordt opgedaan.
 • Als u dat wilt kunt u met een leverancier van een hybride PGO óók een overeenkomst sluiten voor de levering van aanvullende digitale zorgdiensten (portaalfunctionaliteiten) voor uw praktijk. Denk aan online afspraken, online herhaalrecepten of eConsulten. Sluit dergelijke overeenkomsten bij voorkeur in regionaal verband en met PGO-leveranciers die kunnen aantonen dat zij voldoen aan de volledige OPEN ICT-basiseisen.
 • Een PGO-leverancier ontvangt voor elke gebruiker een vergoeding van het ministerie van VWS. OPEN of Stichting LEGIO betalen geen vergoedingen aan PGO-leveranciers.
 • Patiënten kunnen niet verplicht worden om een PGO te gebruiken of uw keuze te volgen. De keuze voor een PGO ligt bij patiënten zelf.

Zie ook: Voldoe ik met een patiëntenportaal en/of PGO aan OPEN?