Waar moet ik op letten bij het regelen van een online inzagevoorziening voor patiënten?

Als deelnemer aan OPEN geeft u uw patiënten online toegang tot hun medische gegevens. Om aan de OPEN-voorwaarden te voldoen moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO. U kunt ervoor kiezen om uw patiënten ook online toegang te geven via een patiëntenportaal.

Uw patiënten toegang geven tot hun eigen medische gegevens via een PGO en patiëntenportaal past binnen de ICT-visie van LHV, NHG en InEen waarin ze de veranderende digitale wereld binnen de huisartsenzorg in context plaatsen. Download de Visie Digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022 voor meer informatie.

Als u nog geen koppeling vanuit uw HIS met PGO’s aan uw patiënten aanbiedt (lees deze FAQ voor meer informatie), moet u dit voor 31 december 2022 realiseren om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma. Lees hieronder waar u op moet letten.

  1. U biedt online inzage aan via PGO’s

Als deelnemer van OPEN moet uw HIS altijd gegevens kunnen ontsluiten naar een PGO.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving kiezen uw patiënten zelf en biedt hen het voordeel dat zij gezondheidsinformatie uit meerdere bronnen kunnen verzamelen, beheren en delen. Het is een nieuwe ontwikkeling, die momenteel op een aantal plaatsen in de praktijk wordt getoetst. Er is dus nog maar weinig praktijkervaring mee. Er zijn eind 2020 ruim twintig PGO’s met het MedMij-label.

Wanneer u deze nieuwe vorm van online inzage invoert in uw praktijk kunt u op de volgende punten letten:

  • Sommige PGO’s voldoen, naast de eisen voor online inzage, óók aan de aanvullende functionaliteiten van de OPEN ICT-basiseisen. We spreken dan van een hybride PGO, omdat deze PGO’s ook functies van een portaal bieden. Informeer bij uw regionale coalitie of het programmabureau van OPEN of in uw regio met een of meerdere van dergelijke PGO’s ervaring wordt opgedaan.
  • Als u dat wilt kunt u met een leverancier van een hybride PGO óók een overeenkomst sluiten voor de levering van aanvullende digitale zorgdiensten (portaalfunctionaliteiten) voor uw praktijk. Denk aan online afspraken, online herhaalrecepten of eConsulten. Sluit dergelijke overeenkomsten bij voorkeur in regionaal verband en met PGO-leveranciers die kunnen aantonen dat zij voldoen aan de volledige OPEN ICT-basiseisen.
  • Een PGO-leverancier ontvangt voor elke gebruiker een vergoeding van het ministerie van VWS. OPEN of Stichting LEGIO betalen geen vergoedingen aan PGO-leveranciers.
  • Patiënten kunnen niet verplicht worden om een PGO te gebruiken of uw keuze te volgen. De keuze voor een PGO ligt bij patiënten zelf.

Zie ook: voldoe ik met een patiëntenportaal en/of PGO aan OPEN?

  1. U gebruikt een patiëntenportaal gekoppeld aan het HIS

Op dit moment maakt 60-70% van de Nederlandse huisartsen gebruik van een dergelijk patiëntenportaal. Stichting LEGIO heeft overeenkomsten met HIS-leveranciers gesloten, deze portalen voldoen per 1 juli 2021 óók aan de OPEN ICT-basiseisen.