Waarom is een registratie in het UZI-register verplicht voor de PGO-aansluiting?

Via het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register kunnen huisartsen bewijzen dat de digitale identiteit betrouwbaar is wanneer hun patiënten om online inzage in het medisch dossier vragen.

Bij veilige gegevensuitwisseling in de zorg is het van belang dat ontvanger en verzender kunnen vertrouwen dat de ander is wie hij zegt dat hij is. Dit proces wordt identificatie en authenticatie genoemd. De Wet digitale overheid (Wdo) die per 1 juli 2021 van kracht werd, stelt hogere eisen aan de beveiliging van de informatie-uitwisseling in de zorg dan nu het geval is.

Voor identificatie en authenticatie van een zorgverlener wordt veelal het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register gebruikt in combinatie met een UZI-servercertificaat. Bijkomend voordeel: door inschrijving in het UZI-register tonen huisartsen ook aan dat zij gerechtigd zijn om BSN’s te verwerken. Daarmee voldoet u aan één van de eisen van de Wdo.