Waarom moet een regionale coalitie uit twee (huisartsen)organisaties bestaan?

Om regionale samenwerking te bevorderen en goed aan te sluiten op de regionale wensen en behoeften van alle in de regio werkzame huisartsen (praktijkhoudende huisartsen, huisartsen in loondienst en waarnemende huisartsen) is het essentieel dat minimaal twee huisartsenorganisaties samen een regionale coalitie vormen. Dit is ook nodig om bij de subsidieaanvraag aan te tonen dat u voldoende draagvlak en schaalgrootte (minimaal 100.000 patiënten) heeft.