Waarom zijn niet alle OPEN-modules verplicht?

Om regionale coalities en huisartsen de flexibiliteit te bieden in te spelen op de regionale en lokale situatie, is alleen de basismodule 1 verplicht. Maar, u kunt voor zowel module 1 als module 2 een accreditatiepunt aanvragen.