Veelgestelde vragen scholing

Het doorlopen van de kennisclip is vrijwillig en neemt +/- 20 minuten in beslag. U kunt geen accreditatie aanvragen voor het doorlopen van een kennisclip.
Het OPEN-kennisplatform is een platform waar alle eerstelijns-zorgverleners en projectleiders op zitten. Dit platform is de toegang tot de scholing en geeft u daarnaast de gelegenheid om in contact te komen met medezorgverleners. De pagina ‘Online inzage in de praktijk’ is landelijk en toegankelijk voor iedereen. Op deze pagina worden de ervaringen uit verschillende regio’s gedeeld.
Om regionale coalities en huisartsen de flexibiliteit te bieden in te spelen op de regionale en lokale situatie, is alleen de basismodule 1 verplicht.
OPEN neemt, samen met de regionale coalities en ICT-leveranciers, de huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Van de huisarts vragen wij een tijdsinvestering.
Nee, de Beleidsregel VIPP OPEN laat deze mogelijkheid niet toe.
Ja, u kunt de e-learning van module 1 bekijken voor u hem deelt met de huisartsen en praktijkmedewerkers in uw regio.
De exacte toetsing is afhankelijk van de modules die u heeft gekozen.
Huisartsenpraktijken volgen de scholing die de regionale coalitie aanbiedt. De regionale coalities maken gebruik van de materialen die OPEN ontwikkelt.