Wat is een regionale coalitie?

Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Een regionale coalitie is een samenwerkingsverband tussen minimaal twee samenwerkende (huisartsen)organisaties. In de coalitie neemt minstens één zorggroep, koepel van gezondheidscentra of LHV-kring deel. De aangesloten huisartsenpraktijken leveren zorg aan minimaal 100.000 patiënten. U vindt hier meer informatie over de eisen voor een regionale coalitie.