Wat kan ik doen als ik verwacht dat online inzage schadelijk is voor een (kwetsbare) patiënt?

Als u verwacht dat uw patiënt nadelige gevolgen ondervindt van online inzage, kunt u in overleg met de patiënt kiezen om deze (tijdelijk) stop te zetten en te vervangen door inzage op de praktijk.

Als een patiënt zich in een crisissituatie bevindt, kunt u de neiging hebben om informatie uit het dossier weg te laten. Bijvoorbeeld omdat u bang bent dat de informatie nadelige gevolgen kan hebben voor uw patiënt. Het weglaten van informatie is echter niet wenselijk, omdat het de kwaliteit van het dossier negatief beïnvloedt.

In deze uitzonderingsgevallen kunt u ervoor kiezen om uw patiënt geen online inzage te bieden, maar elektronische inzage op de praktijk. Daarmee voldoet u aan uw wettelijke plicht tot het verlenen van elektronische inzage. Het is belangrijk dat u dit met uw patiënt bespreekt en goed uitlegt en motiveert waarom u voorstelt om tijdelijk alleen elektronische inzage te bieden. Spreek daarbij ook een termijn met uw patiënt af.

In onderstaande video licht Annemarie Smilde, adviseur gezondheidsrecht bij VvAA, deze uitzonderingssituatie toe.