Welke gegevens kunnen patiënten met een PGO uitwisselen met hun huisarts?

De gegevens die worden uitgewisseld tussen het HIS en de PGO zijn vastgelegd in MedMij-informatiestandaarden. Voor het HIS zijn vier verplichte en één optionele standaard.

Voor de gegevensuitwisseling tussen patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en het HIS wordt gebruik gemaakt van MedMij-informatiestandaarden. In zo’n informatiestandaard is nauwkeurig vastgelegd welke informatie op welke wijze wordt uitgewisseld. Binnen het OPEN-programma gaan de HIS-leveranciers de volgende MedMij-informatiestandaarden ondersteunen.

De eerste drie standaarden gaan specifiek over het delen van gegevens vanuit het HIS naar de PGO wanneer de patiënt daar vanuit een PGO om vraagt. De informatiestandaarden Zelfmetingen en Vragenlijsten bieden patiënten met een PGO de mogelijkheid om gegevens vanuit hun PGO op te sturen naar het HIS.

Hoe worden nieuwe informatiestandaarden in gebruik genomen?

Na de oplevering van een nieuwe informatiestandaard door een HIS-leverancier werkt de techniek. Door middel van een kleinschalige start in enkele testpraktijken wordt gecontroleerd of de techniek ook in de praktijk goed werkt. Wanneer dit inderdaad het geval is, komt de nieuwe standaard ter beschikking voor alle andere gebruikers van dat HIS.  

Informatiestandaard
Verwachte oplevering
Huisartsgegevens
Eind 2020 opgeleverd
PDF/a voor correspondentie
Eind 2020 opgeleverd
eAfspraak (raadplegen)
Verwachte oplevering Q4 2022
Zelfmetingen
Verwachte oplevering Q4 2022
Optioneel: Vragenlijsten
Onbekend